top of page

Mentorschap

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek , dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis of bij een hulpverlener. Het is namelijk erg belangrijk dat uw situatie goed wordt bekeken en dat uw vragen worden beantwoord.
Communicatie en persoonlijke aandacht zijn immers de basis van een goede samenwerking.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

Wat houd dit in?

Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor vooral een regiehouder in de zorg.

De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

De taken van een Mentor zijn:

  • Belangenbehartiging; Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.

  • Vertegenwoordiging; De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

bottom of page