top of page

TARIEVEN 2022:

Bewindvoering zonder schulden voor een alleenstaande                             €  125,54

Bewindvoering zonder schulden voor samenwonenden                               €  150,54

Bewindvoering met schulden voor een alleenstaande                                  €  162,44

Bewindvoering met schulden voor samenwonenden                                    €  194,81

Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande zonder schulden       €  225,97

Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande met schulden            €  258,94

Eenmalig Tarief / Intakekosten:

Bewindvoering alleenstaande                                                                          €  709,06

Bewindvoering samenwonenden                                                                    €  850,30

  Curatele/Bew.+mentorschap                                                                           €  1275.34

Eind R&V bij wisseling of opheffing bewind: 

Alleenstaande                                                                                                   €  266,20

Samenwonende                                                                                                €  319,44

PGB Beheer                                                                                                       €  664,29

Verhuizing/ontruiming/verkoop                                                                      €  422,29

Uurtarief                                                                                                             €    88,57

* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.

bottom of page