top of page

TARIEVEN 2024:

Bewindvoering zonder schulden voor een alleenstaande                             €  133,10

Bewindvoering zonder schulden voor samenwonenden                               €  159,52

Bewindvoering met schulden voor een alleenstaande                                  €  172,12

Bewindvoering met schulden voor samenwonenden                                    €  206,51

Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande zonder schulden       €  239,48

Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande met schulden            €  274,47

Eenmalig Tarief / Intakekosten:

Bewindvoering alleenstaande                                                                          €  751,41

Bewindvoering samenwonenden                                                                    €  901,45

  Curatele/Bew.+mentorschap                                                                           €  1351,57

Eind R&V bij wisseling of opheffing bewind: 

Alleenstaande                                                                                                   €  281,93

Samenwonende                                                                                                €  338,80

PGB Beheer                                                                                                       €  704,22

Verhuizing/ontruiming/verkoop                                                                      €  469,48

Uurtarief                                                                                                             €    93,90

* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.

bottom of page