top of page

Curatele

Curatele is een combinatie van Bewindvoering & Mentorschap. Wat er bij Curatele nog bij komt is dat iemand die onder curatele staat handelingsonbekwaam is.

Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten, trouwen zonder toestemming of het gezag over  kinderen hebben.

bottom of page